MÙA CHAY - TUẦN THÁNH

Abba Cha Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Liều Mạng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Năn Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Lòng Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thờ Lạy Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thương Khó MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Thương Khó (Phần Hát Chung) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Thương Khó (Thánh Gioan) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Thương Khó (Thánh Luca) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Thương Khó (Thánh Mác-cô) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Thương Khó (Thánh Mátthêô) MP3 music Bộ Lễ 1

Bàn Tiệc Ly Năm Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Năm Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Bao Lần MP3 music Bộ Lễ 1

Bỏ Kiếp Đi Hoang MP3 music Bộ Lễ 1

Bụi Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Bụi Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Bụi Tro Thân Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bụi Tro Thân Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đường Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đường Thương Khó MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ - Lễ Lá MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ CN 5 MC MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ - Thứ 5 Tuần Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Các Trẻ Do Thái MP3 music Bộ Lễ 1

Các Trẻ Do Thái MP3 music Bộ Lễ 1

Calvê Chiều Tím Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Canvê Chiều Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Xướng Trước Phúc Âm MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Xướng Trước Phúc Âm (Tiệc Ly) MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Ơi! Con Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Vẫn Chờ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Vẫn Lặng Thinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Đắng MP3 music Bộ Lễ 1

Chênh Vênh MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Là Phù Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Hoang Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Tiệc Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Xưa Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Xưa Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Xưa Trên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Xuân Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Mang Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Chớ Để Con Tàn Phai MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Tim Con Rộng Mở MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Xưa Là Bụi Tro (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cấm Con Thất Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Đau Khổ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Hiến Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Xuống Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đành Bỏ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đổ Máu Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đưa Con Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ghé Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiến Trao MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vĩnh Hằng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lấy Máu Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Ái Và Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Rất Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Rửa Chân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Rửa Chân Con Sao? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tiến Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tiến Vào Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trả Cho Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Từ Ái Vô Biên MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vác Cây Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vào Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Thương Muôn Loài MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Biết Tội Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Chút Lòng Son MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Chiều Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Ngày Về MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Nào Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Con Còn Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Xúc Phạm MP3 music Bộ Lễ 1

Còn Đó Tình Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Chúa Đã Đi Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan Đi Tìm (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hãy Về MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nay Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nguyện Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Vào Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Còn Tình Nào...? MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tôi Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Con Về Bên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Con Về Bên Cha 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Về Với Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Về Bên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xưng Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cúi Đầu Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Bước Theo MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Là Bể Dâu MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Do Thái MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chân Bụi Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Máu Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Chân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Chân Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Đầy Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đau Thương Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Cây Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Là Mình Ta MP3 music

Đêm Giã Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Giã Từ (mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Thâu Vườn Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Để Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Khi Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Trong Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Người Thoáng Mây Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Sống Sẽ Qua Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Đã Chết MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lìa Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lên Golgotha MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lên Núi Sọ MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thánh Giá 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Tình Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Tình Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Giã Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Phút Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Tử Nạn MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Tử Nạn (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Trong Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Nước Mắt Ăn Năn MP3 music

Giữa Muôn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Gỗ Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Gỗ Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Được Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Tro Xức Trên Đầu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chỗi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cứu Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hoán Cải MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mau Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhớ Cho MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhớ Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thật Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Về Cùng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trỗi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xé Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xóa Tên Mình Trong Hư Vô MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xức Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xức Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xức Tro MP3 music

Hãy Yêu Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Hình Như Chúa Đã Bỏ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hóa Công Lạy Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Giải Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-Vít MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-Vít MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-Vít MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Đức Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Vua Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Hối Cải MP3 music Bộ Lễ 1

Hồi Chuông Thánh Thót MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Miệng Lưỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Người Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Hồi Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Nhìn Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Đức Kitô Tỏ Hiện MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Kêu Đến Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Không Nguyên Bởi Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Người MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Người MP3 music

Kiếp Người Mỏng Manh MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Nhân Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Phù Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Kiệu Lá MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cuối Mùa Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thờ Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Thú Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Là Hạt Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Là Người Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Sao Biết Được MP3 music Bộ Lễ 1

Lặng Nhìn Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha Con Xin Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Vua Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Xác Thể Chí Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hy Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Lá & Thứ 6 Tuần Thánh MP3 music

Lễ Lá - Tiến Vào Thánh Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Làm Phép Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tế Đầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Phán Dạy MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Của Người Yếu Đuối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Lối Ngài Bước Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ngài Gọi Cuối Chân Mây MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Chiều Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thầm Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Trần Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Trần Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Vọng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Cha Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lúc Chúa Thi Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Mẹ Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Chiên Bò MP3 music Bộ Lễ 1

Mẫu Gương Hạ Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Suy Tưởng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vạn Sầu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chiều Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Kiếp Con Người MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Ngài Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Xin Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lòng Tự Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Một Niềm Cậy Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay, Mùa Đổi Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Ân Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Nài Xin Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nắm Tro Tàn MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Con Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Con Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Này Dân Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Này Hỡi Dân Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Nép Vào Lòng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Cha Ưng Thuận MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Có Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Con Chợt Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Con Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Đẹp Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Đẹp Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Được MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Gánh Lấy MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Ơi Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Yêu Đến Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Nhìn Lên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Nhìn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Người Chết Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Người Chết Vì Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngươi Có Là Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Người Con Hoang Đàng MP3 music

Người Ơi Chớ Quên MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi, Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi Hãy Nhớ MP3 music

Người Ơi Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Người Tình Cô Đơn MP3 music Bộ Lễ 1

Người Tình Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Người Từ Bụi Đất MP3 music Bộ Lễ 1

Người Yêu Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Người Yêu Tôi Chết MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Sống Vô Biên MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Chí Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thứ Tha MP3 music

Nhận Ra Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Lên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Lên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Về Đỉnh Núi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Về Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Chân Đơn Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Bóng Thập Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Cây Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Như Dấu Chân Hoang MP3 music Bộ Lễ 1

Như Giấc Mơ Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Những Linh Hồn Phản Bội MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Đau Và Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Cải Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Buồn Người Con Hoang MP3 music Bộ Lễ 1

Nói Với Dân Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Núi Thánh Một Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Gỗ Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lễ Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Omnia Propter MP3 music Bộ Lễ 1

Phải Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người Mỏng Manh MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Phù Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Phù Hoa Nối Tiếp Phù Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Quay Bước Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Quay Bước Về MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Bên Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Quyết Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Rửa Chân MP3 music Bộ Lễ 1

Rửa Chân Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Lá 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Lá 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Bỏ Con? (Mt. 26: 39 & Mt. 27: 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Bỏ Con? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Đành Im Lặng? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Lại Thế, Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Ngài Bỏ Tôi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sẽ Chẳng Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Sion Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Suối An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Gẫm Luật Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thập Giá (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thập Giá (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Ca 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Ca Mai Đệ Liên MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Kẻ Đi Hoang MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Người Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Người Con Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Bụi Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Bụi Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Hóa Công MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Đời Người MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Lữ Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Lưu Đày MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Hiên Ngang (mẫu 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Hiên Ngang (mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Nguồn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Trung Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Tiệc Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đồi Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đồi Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Minh Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Ngất Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Ngất Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Ngất Cao Tình Yêu MP3 music

Thập Giá Niềm Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Niềm Tự Hào MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Nói Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá! Tiếng Nói Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Tình Yêu Và Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Trĩu Nặng MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Uy Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Lên Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Tự Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Tự Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Tự Đồi Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Thật Lòng Về Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Bước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Đường Chúa Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Đường Chúa Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Gương Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Bị Chối Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Thời Gian Trôi Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 4 Lễ Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 5 Tuần Thánh (câu xướng) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 6 Tuần Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Tâm Hoán Cải MP3 music Bộ Lễ 1

Tiễn Con Chiều Hoang Vắng MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Bông Hoa Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Cõi Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Miên Viễn MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Phụ Tử (Lc. 15: 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Phụ Tử (Lc. 15: 18-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Người Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Bao Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Vẫn Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Vút Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Đồi Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Hiến Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mãnh Liệt MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Trên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Tự Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Và Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Và Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Vĩnh Cửu MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chịu Đóng Đinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đi Tìm Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tội Lỗi Con Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Trỗi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Thờ Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Cây Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đỉnh Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đỉnh Đồi Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đỉnh Tabor MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Núi Cây Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Trời Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Tro Bụi Thân Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Lại Đi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Con Đường Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Cùng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Trờ Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Quỳ Bên Chân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Cuộc Đời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Mỗi Phút Giây MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trót Mang Tội Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Tự Tình Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Tưởng Niệm Golgôtha MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Vác Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Vạn Tuế Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Vạn Tuế Vua Đất Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cùng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Chúa Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Thái Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tội Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Dự Của Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Dự Nơi Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Của Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Của Ta (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Vượt Trên Mọi Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xa Mặt Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Xa Mặt Trời (Không Bỏ Con) MP3 music Bộ Lễ 1

Xác Thân Làm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cha Dủ Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dủ Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổi Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Quên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Gọi Tên Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gục Đầu Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lắng Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lắng Tai MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Thương Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Lời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Phục Hồi Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rủ Thương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tái Tạo Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tha Thứ Tội Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thanh Tẩy MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thi Hành Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thú Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thứ Tha Tội Lỗi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương, Chúa Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Dân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Nhìn Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Xót Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vác Lấy Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Lời Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vòng Đôi Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xưa Chúa Vào Thành Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Yên Tâm, Con Cứ Về MP3 music Bộ Lễ 1

Yêsu! Yêsu! MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Đau Khổ MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1