Ns.Đặng Ngọc Ẩn

BỘ LỄ HỒNG ÂN

Thánh Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Ca Nhập Lễ - Chúa Đã Gần Đến

Allêluia

Ca Dâng Lễ - Chúc Tụng Chúa

Ca Hiệp Lễ - Xin Cứu Độ Con

Ca Kết Lễ - Mẹ Ân Phúc

Thánh Lễ Thánh Gia Thất

Ca Nhập Lễ - Mau Đến Thờ Lạy

Đáp Ca - Xin Được Như Lời

Allêluia

Ca Dâng Lễ - Chân Lý

Ca Hiệp Lễ - Sáng Danh Chúa

Ca Kết Lễ - Lời Nguyện

Thánh Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ca Nhập Lễ - Mừng Thánh Đức Maria

Đáp Ca - Thánh vịnh 66, 2-3, 5-6 và 8

Allêluia

Ca Dâng Lễ - Cùng Mẹ Con Dâng

Ca Hiêp Lễ - Ca Ngợi Đức Maria

Ca Hiêp Lễ - Ca Ngợi Đức Maria (Mp3)

Ca Kết Lễ - Mẹ Cứu Giúp

Ca Kết Lễ - Mẹ Cứu Giúp (Mp3)

Thánh Lễ MÙNG BA TẾT

Ca Nhập Lễ - Chúa Viếng Thăm Mặt Đất

Đáp Ca - Thánh Vịnh 89 - 2, 14 - 16

Allêluia

Ca Dâng Lễ - Dâng Lên Tất Cả

Ca Hiệp Lễ - Tôn Vinh Cảm Tạ Hồng Ân

Ca Hiệp Lễ - Tôn Vinh Cảm Tạ Hồng Ân 2

Ca Kết Lễ - Xin Mẹ

Thánh Lễ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Ca Nhập Lễ - Hy Vọng

Ca Dâng Lễ - Đền Tạ Giá Máu

Ca Hiệp Lễ - Tin Mừng Thánh Gioan Tông Đồ

Ca Kết Lễ - Tang Chiều Lịch Sử

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Ca Nhập Lễ - Ap.1,6

Đáp ca - Tv.88,21-22,25 và 27

Câu Xướng Khi Đọc Phúc Âm

Ca Dâng Lễ - Dâng Cha

Ca Hiệp Lễ - Phước Đức Cho Con

Ca Kết Lễ - Dấn Thân

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh

Ca Nhập Lễ - Phục Sinh Tâm Hồn

Đáp ca - Thánh vịnh 117,1-2,16ab-17

Allêluia

Ca Dâng Lễ - Chúc Tụng Thiên Chúa

Ca Hiệp Lễ - Mừng Chúa Chiến Thắng

Ca Kết Lễ - Mừng Mẹ

Thánh Lễ Chúa Lên Trời

Ca Nhập Lễ - Ac.1,11

Đáp Ca - Thánh vịnh 46

Allêluia

Ca Dâng Lễ - Con Xin Dâng

Ca Kết Lễ - Mừng Mẹ

Ca Hiệp Lễ - Cùng Chúa Về Trời

Thánh Lễ Chúa Ba Ngôi

Ca Nhập Lễ - Ba Ngôi Chí Thánh

Allêluia

Ca Dâng Lễ - Dâng Lên Chúa Ba Ngôi

Ca Kết Lễ - Xin Mẹ Thương

Ca Hiệp Lễ - Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi

Thánh lễ Mình Và Máu Chúa Ki-Tô

Ca Nhập Lễ - Tình Chúa

Allêluia

Ca Dâng Lễ - Xin nhậm lời con

Ca Hiệp Lễ - Hồng Ân Chúa

Ca Kết Lễ - Năm Thánh Về

Thánh lễ Chúa Ki-Tô Vua

Ca Nhập Lễ - Tôn vinh Giêsu Kitô Vua

Allêluia - Mc.11,10

Ca Dâng Lễ - Lễ Vật Giao Hòa

Ca Kết Lễ - Maria Thái Hậu

Ca Hiệp Lễ - Thánh Danh Chúa

Thánh lễ Thánh GIOAKIM và ANNA song thân Đức Maria

Ca Nhập Lễ - Thân Phụ Mẫu Đức Trinh Nữ Maria

Đáp Ca - Tv. 131 11,13-14,17-18

Allêluia

Những Bài Ca Nguyện

Con Của Chúa (mp3)

Xuân Kỳ Diệu (mp3)

Bước Vào Cung Thánh

Lên Đền Thánh

Vào Nhà Chúa

Hát Lên Mừng Chúa

Về Nơi Đây

Tung Hô

Tình yêu Ki-tô

Chỉ Có Tình Yêu Chúa

Kinh Nguyện

Ca Tụng Chúa

Cao Cung Lên

Mầu Nhiệm Cứu Thế

Cho Con Theo Chúa

Tôn Vinh Cảm Tạ Hồng Ân 2 (mp3)

CA NGỢI THÁNH A-NÊ TRINH NỮ TỮ ĐẠO (mp3)

CA NGỢI THÁNH MARTIN (mp3)

Ca nhập lễ - Chúa Nhật III Vùa Vọng (Phil 4,4-5)

Ca nhập lễ - Giáng Sinh - Lễ Ban Ngày (ls 9,8)

Ca nhập lễ - Phục Sinh - Lễ Ban Ngày (Lc 24, 34; Cf. Ap 1, 6)

Cầu Chúa Thương

Cầu Chúa Thương (mp3)

Chúa Ơi (mp3)

Chúa Yêu Con (mp3)

Con Của Mẹ

Đáp Ca Thứ Hai Tuần Thánh

Đáp Ca Thứ Ba Tuần Thánh

Đáp Ca Thứ Tư Tuần Thánh

Mẹ Cứu Giúp

Mẹ Cứu Giúp (Mp3)

Sám Hối

Xin Được Làm Con Của Mẹ

LẠY MẸ LÀ MÙA XUÂN

TÌNH CHÚA

HIỆP LỄ

GLORIA - KHÚC HÁT GIAO HÒA

MARIA THÁNH MẪU (Đồng ca)

MARIA THÁNH MẪU (Hợp xướng) (mp3)

MỪNG MẸ LA VANG

MỪNG MẸ LA VANG (Mp3)

Xin Mẹ Đoái Thương

Xin Mẹ Đoái Thương (Mp3)

HÔN NHÂN THÁNH

HÔN NHÂN THÁNH (Hợp xướng)

Ca Mừng Thánh Giuse

Thánh Martin Gương Sáng Thế Giới

Thánh Martin Gương Sáng Thế Giới (mp3)

Cảm Tạ Ơn Chúa Thánh Thần

Kính Mừng Maria

Là Muối Là Đèn

Nhiệm Mầu Thánh Thể

Tiếng Hát Mục Đồng

Trời Đất Giao Duyên

Xin Lòng Thương Xót Chúa