Ns.Đạt Đức

Thánh ca Cung Thánh 11

Con Hướng Tâm Hồn Lên

Hành Khúc Giáng Sinh

Hoan Ca Giáng Sinh

Thiếu Nhi Sám Hối

ĐỨC KITÔ ĐÃ SỐNG LẠI RỒI

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

TIẾN VÀO NHÀ CHÚA

VỀ ĐÂY TRƯỚC NHAN NGÀI

TIẾN BƯỚC LÊN ĐỀN THÁNH

ĐI VỀ NHÀ CHA

ĐI VỀ NHÀ CHÚA TA

CÙNG NHAU ĐI VỀ

NGUYỆN DÂNG TIẾN CHÚA

NGUYỆN XIN DÂNG LÊN CHÚA

DÂNG CHÚA TUỔI THƠ

LẦN ĐẦU TIÊN CON RƯỚC CHÚA

THÁNH LỄ ĐÃ HẾT

TẠ ƠN TÌNH YÊU CHÚA

TẠ ƠN CHÚA 1

TẠ ƠN CHÚA 2

NGỢI KHEN TÌNH CHÚA

RA VỀ VỚI MẸ

SỐNG NHƯ NGƯỜI PHỤC VỤ

SỐNG PHỤC VỤ

XIN CHO CON MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

XIN CHÚC LÀNH CHO TOÀN THÂN CON

KINH SÁNG SOI

KINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

DÂNG NĂM HỌC MỚI

CON YÊU CHÚA

CON YÊU NGÀI NHẤT

CHÚA YÊU CON

CHÚA CẦN LÒNG TIN

YÊU MẸ THIẾT THA

MẸ LÊN TRỜI

MARIA MẸ LÊN TRỜI

LÊN ĐƯỜNG VỚI MẸ

KHIÊM NHỪNG THEO MẸ

CÙNG VỚI MẸ ĐỒNB HÀNH

CON NOI GƯƠNG MẸ

CẦU XIN THÁNH GIUSE

TẠ ƠN CHÚA XUÂN

NGÀY XUÂN CON XIN DÂNG

NGUYỆN ƯỚC NGÀY XUÂN

ĐẾN NHÀ CHÚA ĐÓN TRUNG THU

CHÀO MỪNG XUÂN MỚI

ĐƯỢC NGÀI SAI ĐI

VỀ BÊN CHÚA

Thánh ca Cung Thánh 12

CON THIẾT THA YÊU MẾN CHÚA

LÒNG THÀNH SÁM HỐI

MUÔN ĐỜI TÌNH CHÚA YÊU CON

NGỢI KHEN CHÚA CON RA ĐỜI

TÂM TÌNH SÁM HỐI

TẠ ƠN ĐỨC MẸ

TÌNH YÊU CHÚA BAO LA VÔ CÙNG

TÌNH YÊU CHÚA NHƯ ĐẠI DƯƠNG

XIN BAN CHO CON ĐỨC TIN