Ns.Nguyễn Văn Hiển

Thánh ca CUNG THÁNH 12

MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE

XIN Ở LẠI VỚI CON

TRÁI TIM GỌI MỜI

TÌNH THẬP TỰ

CẢM TẠ TÌNH CHÚA

TÌNH KHÚC DUYÊN MƠ

TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG

NÔI NIỀM

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

HÃY ĐẾN VỚI TA

HÃY ĐẾN CHÚC TỤNG CHÚA

TÌNH CON DÂNG CHÚA

DÂNG HIẾN

HÃY TIẾN LÊN

CHÚA LÊN TRỜI

TÂM TÌNH ĐẦU XUÂN

ĐÊM HỒNG PHÚC

MỪNG VUI LÊN

Thánh ca CUNG THÁNH 13

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

ÁNH MẮT MẸ HIỀN

Thánh ca CUNG THÁNH 32 (Tức là CUNG THÁNH 14)

VINH DANH THIÊN CHÚA

THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ

HÁT LÊN MỪNG CHÚA

CA KHÚC TRI ÂN

CẢM TẠ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

CHUỖI HỒNG ÂN

MÙA LÚA MỚI