Lm.Ns.Vương Diệu

Hân Hoan Mừng Mẹ

Mẹ Đầy Ơn Phúc

Mẹ Vô Nhiễm

Thánh Inê Đê

Ngày chúa lập ra

Chúc Tụng Chúa

Linh Hồn Tôi Ơi

Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Linh Mục Của Chúa

Gió Từ Trời

Con Tin Kính Tôn Thờ

Dâng Bánh Rựu 1

Dâng Bánh Rựu 2

Dâng Bánh Rựu 3

Giờ Lễ Hết Rồi

Ta Là Bánh

Thánh Lễ Hết Rồi

Gioan Tiền Hô

Hai Vị Tông Đồ

Lạy Cha Hằng Cứu Giúp

Lạy Thánh Giuse

Lời Chứng Của Gioan

Thánh Giuse, Cha Hằng Cứu Giúp

Xin Thánh Giuse

Dâng Lời Tạ Ơn

Đồng Lúa Bao La

Lời Cầu Cho Linh Mục

Một Chúa Ba Ngôi

Trái Tim Cực Thánh

Duyên Trầu Cau

Kính Nhớ Tổ Tiên

Tân Hôn Trước Tòa Mẹ

Chào Chúa Ra Về

Kinh Tạ Ơn

Cầu Xin

Cúi Xin Ngài

Chúa Nắn Con

Kinh Tối

Lời Nguyện

Xin Chúa Giữ Gìn

Lạy Đúc Mẹ Chúa Trời

Mừng Vui Lên

Xin Mẹ Dẫn Con

Vui Trung Thu

Chúa Sai Tôi Đi

Xin Chúa Nhân Từ

Xin Thương Tôi

Cha Hằng Cứu Giúp

Khấn Cha Hằng Cứu Giúp

Lạy Cha Hằng Cứu Giúp

Lạy Thánh Giuse

Thánh Giuse,Cha Hằng Cứu Giúp

Xin Thánh Giuse

Hân Hoan Mừng Mẹ

Mẹ Đầy Ơn Phúc

Mẹ Vô Nhiệm

Thánh Inê Đê

Con Có Tội

Còn Tình Yêu Nào

Chỉ Trong Thiên Chúa

Muôn Lời Cảm Tạ

Người Sống Đạo

Từ Vực Sâu Con Kêu

Giêsu - Maria - Giuse

Xin Tiến Dâng Cha

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Phước Thay

Kính Chào Mẹ

Kính Lạy Bà

Muôn Tiếng Tung Hô

Nữ Vương Thế Giới

Ôi Maria

Theo Mẹ

Chúa Đã Tác Tạo

Nếu Chúa Nhớ

Tôi Kêu Van Ngài

Những Ai Tìm Chúa

Lạy Chúa Là Thiên Chúa

Lời Con Nguyện Cầu

Nghĩ Đến Bình An

Con Chiên Bị Giết

Vỗ Tay Mừng Thiên Chúa

Kinh Gia Đình Đền Tạ Đức Mẹ

Giờ Lễ Đã Hết

Lễ Đã Hết

Gia Đình Cầu Nguyện

Theo Gương Thánh Giá

Biết bao là hồng ân

Chẳng khi nào

Chỉ vì vinh danh Chúa

Chúa bao bọc

Chưa bao giờ

Hân hoan tạ ơn chúa

Lời Chúa

Muôn nước hỡi

Muôn ngàn Hồng Ân

Như gà mẹ

Ơn Chúa thương con

Sai con đi

Tình thương Thiên Chúa

Tung hô Chúa

Thiếu Nhi Tông Đồ

Vì vinh danh Chúa

Hãy đến cùng Giuse

Lạy đấng dưỡng phụ

Cùng dâng lên

Giờ linh thiêng

Nguyện Cha Chí Thánh

Thi hành ý Cha