PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thư ngỏ của Đưc Giám Mục Gp. Phan Thiết v/v cá nhân lừa đảodangngocan
17-02-2014, 06:04 PM
Thư ngỏ của Đức Giám Mục Gp. Phan Thiết
về việc ca nhân lừa đảo tiền.


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/ThuNgo_DC_JosephVuDuyThong_Giam%20Muc_oooP.jpg