PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Linh mục giảAdmin
19-12-2015, 07:10 AM
Linh Muc giả


Trong thời gian gần đây có rất nhiều đơn thưa về 1 người giả danh là Linh mục với tên đầy đủ: Phero Nguyễn Thanh Phụng.

Hiện nay theo nguồn tin mới nhất vừa nhận được cho biết, vị linh mục giả Phêrô Nguyễn Thanh Phụng (tự xưng thuộc Dòng Thừa Sai Chứng Nhân – MWM) vẫn tiếp tục đi dâng lễ nhiều nơi trong Sài Gòn và nhiều giáo phận khác, gây thiệt hại cho những giáo dân không biết rõ về sự lừa dối này.http://saigonplanner.com/wp-content/uploads/2015/12/1059396_1955742304651774_343836924_n.jpg


Đức Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc – Tổng giám mục Sài Gòn. Ngày 18.12.2015 trong phiên họp với Ban cố vấn sáng nay, Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc sẽ quyết định cho Thông báo thông tin về vị Linh mục giả danh này đến với tất cả mọi người khắp nơi để cảnh giác. Và yêu cầu các cha xứ thông báo đến giáo dân của mình để đề phòng cảnh giác linh mục giả danh Nguyễn Thanh Phụng này. Nếu ai phát hiện vị Linh mục giả này xuất hiện ở nơi đâu làm lễ hay xin tiền giáo dân thì hãy báo ngay cho Linh mục quản Hạt gần nhất để đến giải quyết.