PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HĐGMVN: Thông báo tuyển sinh vào Chương trình Cao học Thần họcAdmin
25-01-2016, 02:37 PM
Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thông báo tuyển sinh vào Chương trình Cao học Thần học
24.01.2016

http://www.giaophanvinh.org/uploads/News/pic/1453629249.nv.jpg

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/TuyensinhABC222_Page_1.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/TuyensinhABC222_Page_2.jpg