Mến chào cả nhà,

Bên gpv bây giờ có 1 quản lý, 1 quản trị viên đang bị thất lạc ... Có đăng báo tìm người mà vẫn không thấy tung tích đâu...

không biết cả nhà có ai gặp không xin cho địa chỉ...