Vườn Gethsemani - Núi Cây Dầu

"Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý con, một xin vâng Ý Cha đã định trước muôn đời...". Đoạn phiên khúc trong bài Nếu có thể...