Love Telling Medom nhắn với Tất cả: MỪNG CHÚA PHỤC SINH. ALLELUIA!Nguyen Hồng nhắn với Tất cả: Mừng Lễ Thánh Anê Trinh Nữ Tử Đạo là Quan Thầy Bổn Mạng Website. Xin Thánh cầu bầu cho chúng con.Medom nhắn với tất cả: Mừng Kính Lễ Đức Mẹ lên trờiAdmin nhắn với Tất cả: Ngày 21/1 Mùng lễ Thánh Anê Trinh Nữ Tử Đạo, Bổn Mạng Website

Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: Khi linh mục đọc sai lời truyền phép, thì sao?

Bài viết của bạn

"Một" cộng "Hai" bằng mấy? (Gõ tiếng Việt bằng chữ thường)