TRỌN TÌNH
Trăm năm một chuyến phu thê
Bao nhiêu chỗ lệch cũng kê cho bằng
Bốn mùa tình vẫn mặn nồng
Đến hơi thở cuối vẫn thương trọn tình
Chúa Giêsu nói rành rành:
“Ta nối kết tình, cấm được phân ly” (*)

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 19:6; Mc 10:9

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: