Xin dôi lời tri ân, năm rồi ngày 9 tháng 9 năm 2016, con bị tai biến ‘Nhồi Máu Nảo’, nằm Bệnh Viện chữa trị. Trong thời gian nầy Con dược :
-Quý Linh Mục dâng thánh lễ cầu nguyện cho Con,
-Quý Linh Mục cầu nguyện ngoài thánh lễ cho Con,
-Hội dòng Trinh Vương (Tân Lý) làm tam nhật cầu nguyện cho Con,
- Các Bạn bè thân hữu thăm hõi và Cầu nguyện cho Tôi.
Con xin tất cả nhận lòng thành kinh « Tri ân sâu xa » của Con, Nhờ đó mà hôm nay con có phục hồi Nảo Trạng phần nào ,cố gắng làm việc vi tính phổ biến Lời Chúa dến mọi người trên các mạng truyền thông các Website.
Trân trọng tri ân.

Dặng Ngọc Ẩn

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: