Chúa Giêsu dậy chúng ta đừng sống đạo theo như những người pharisêu, ”vì họ nói mà không làm” và nếu như họ có làm gì, thì cũng ”đều có ý cho người ta thấy”, hầu ”được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường”.

Danh thơm tiếng tốt là một điều tốt, nhưng để lòng tìm kiếm nó thái quá lại là một điều xấu. Phục vụ Thiên chúa và Giáo hội cũng thật là tốt, nhưng nó sẽ trở nên xấu và tai hại, khi ta để mình rơi vào cám dỗ muốn mọi người phải thấy mình là quan trọng...

Chúa Giêsu chỉ cho ta thấy danh thơm tiếng tốt thật sự chỉ tìm thấy nơi đức khiêm nhường, bởi ”Hễ ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. Để có thể ”tự hạ mình xuống”, Thánh Vịnh hôm nay khuyên ta hãy dứt khoát từ bỏ những tư tưởng vĩ đại và thống trị, hãy tìm kiếm bình an trong Chúa và ”hãy cậy trông vào Chúa, từ bây giờ và cho tới muôn đời”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website:tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: