Khi loan báo Đấng Thiên Sai là Vua, Kinh Thánh không nói đến một vua chính trị trần gian, nhưng là Vua Mục Tử khiểm cung, tận tụy, từ tâm.

Thánh Vịnh giờ đây loan báo và tuyên xưng rằng Đức Kittô Vua là Mục Tử duy nhất có thể làm cho nhân loại chẳng còn thiếu thốn chi. Ngài đến để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Sức sống ấy không khơi nguồn từ một Thiên Chúa toàn năng, dũng mãnh, nhưng từ một Thiên Chúa Tình Yêu. Vì là Vua Mục tử, nên vương quốc của Đức Kitô là vương quốc yêu thương. Ngài đã tự đồng hóa mình với những kẻ bé mọn nghèo khổ để dậy ta rằng: “những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta.”

Ai sống yêu thương, chắc chắn sẽ không phải sợ hãi ngày tận thế, ngày Vua Mục Tử ”tách chiên ra khỏi dê.”


Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự


DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)
Download File


Download File


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: