TV39 là một trong những kinh nguyện tạ ơn đẹp tuyệt vời! Ta được dẫn ra khỏi hình thái thờ phượng trọng về lễ vật, đồng thời cho ta thấm nhập vào tâm tình thờ phượng bằng nội tâm, tức là lòng yêu mến lắng nghe và vâng lời Thiên Chúa. Tâm tình thờ phượng này chính Đức Kitô đã nêu gương cho ta, khi Ngài “vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.” (Phil 2:8)

Các tông đồ theo Chúa Giêsu, không phải là đi theo một minh chủ để gây bá nghiệp, nhưng theo một Đấng mà thánh Gioan Tiên Hô giới thiệu là “Chiên Thiên Chúa”, Đấng lấy việc thi hành ý muốn của Cha trên trời làm của ăn hàng ngày (Ga.6:38). Nguyện xin cho đời sống chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng thân thưa với Ngài: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: