Mỗi lần Mùa Chay về, Mẹ Giáo Hội khuyến khích và nài nỉ con cái mình ăn năn xám hối, quay về với Thiên Chúa, ngõ hầu ân huệ Chúa ban không trở nên vô hiệu (2 Cor.6:1) Mùa Chay là mùa hồng phúc, mùa cho ta cơ hội nhìn lại và định vị cuộc đời mình, xem ta đang ở đâu trong hành trình về nhà Cha. Nếu đã đi trật đường, thì Mùa Chay giúp ta quay đầu trở lại.

Ước chi Mùa Chay năm nay phải là ”cơ hội thuận tiện, là ngày giờ cứu thoát” (2 Cor. 6:2) cho tất cả chúng ta. Để được như vậy, Giáo Hội dậy ta trước hết phải can đảm làm hòa với Thiên Chúa qua bí tích Giải Tội. Rồi để củng cố đời sống thiêng liêng, ta nên cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Tất cả những việc đạo đức này nên làm trong kín đáo, thinh lặng, khiêm cung và tin yêu. Giờ đây chúng ta cùng hát kinh sám hối!


Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự


DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)
Download File


Download File


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: