Người Do Thái thường hát TV125 trong những cuộc hành hương lên Giêrusalem. Họ hoan ca tạ ơn Thiên Chúa, vì đã được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và cho hồi hương Giêrusalem.

Ngày nay, trên bước đường hành hương tiến về Giêrusalem trên trời, chúng ta cũng hát TV này để loan báo rằng đời sống đức tin của chúng ta thật sự là một hoan ca tạ ơn, vì nhờ công cuộc cứu độ của Đức Kitô, qua bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và được tháp nhập vào Hội Thánh, hàng ngũ con cái Thiên Chúa, dưới sự dẫn dắt của Chúa Kitô, tiến về Quê Trời.

TV cũng hát rằng: "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan". Thật như vậy, vì nếu như lệ sầu có phải rơi trên đường trần hôm nay, thì cũng chỉ là những mần nẩy sinh hy vọng trong Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: