Chỉ bỏ vào hòm tiền có "hai đồng là một phần tư xu" thôi, nhưng bà góa nghèo kia được Chúa Giêsu khen tặng là "người đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi thân" (Phúc Âm CN32b).


Như thế Chúa không màng gì đến nhiều hay ít, sang hay hèn, đẹp hay xấu, Người chỉ quan tâm đến tấm lòng chân thành chúng ta dành cho Người và tha nhân. Người cũng cảnh cáo việc cho đi những của dư thừa hòng mua lấy tiếng thơm nhân lành đạo đức. Thánh vịnh giờ đây nêu lên những mảnh đời hèn mọn mà người ta thường khinh khi khước từ, nhưng Thiên Chúa lại để ý, ân cần mời gọi mỗi chúng ta đưa bàn tay ra đón nhận, yêu thương và chăm sóc. Yêu thương và phục vụ là lời ngợi khen Thiên Chúa chân thành nhất.


Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự


DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF
Download File


Download File


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: