Đức Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa. Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành. Nhờ Ngài mà vạn vật được cứu độ. Vì thề Ngài là chủ tể và là vua vũ trụ. Là vua nhưng nước Ngài không thuộc về thế gian. Ngài đến trong thế gian là chỉ để làm chứng về sự thật rằng: Thiên Chúa yêu thế gian. Chúa Giê-su chính là sự thật này. Ngài đã dành tất cả cuộc đời để chứng minh sự thật này, Ngài làm mọi sự, thậm chí sẵn sàng chịu chết trên thập giá, để kéo loài người chúng ta lên hưởng tình yêu hết sức lạ lùng của Thiên Chúa. Sự toàn năng và vương quyền của Ngài cũng toát ra từ tình yêu lạ lùng này. Hôm nay tôn vinh Chúa Kitô Vua đời đời hiển trị, chúng ta vui mừng hoan hỉ dâng lời ngợi ca.


Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự


DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF
Download File


Download File


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: