Trong bài giảng tại hội đường Nadaret, Chúa Giêsu nhắc đến những lần dân ngoại dưới thời các tiên tri Elia và Elisêo được Thiên Chúa chăm sóc, Người muốn cho đồng hương Nadaret hiểu rắng Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và không loại trừ ai. Nhưng, khi nghe điều này, thì họ lại phẫn nộ và đòi xô Chúa xuống núi, bởi truyền thống của họ xem Thiên Chúa là của riêng họ; họ là dân thánh, nên không được gần gũi với dân ngoại ô uế. Điều này nghịch với lòng yêu thương của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa ở giữa loài người. Tất cả những ai tin cậy nơi Người, đều được trú ẩn nơi tình yêu của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta, nhờ đức tin mà nếm hưởng được hương vị tình yêu Thiên Chúa dành riêng cho mình. Sống trong hạnh phúc như thế, ta hân hoan "loan truyền sự Chúa công minh", tức rao truyền về tình yêu Thiên Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: