Các thánh tông đồ xưa được Chúa chọn làm những “kẻ chinh phục người ta”. Các ngài đã rao giảng Tin Mừng như những “người có Chúa Kitô trong lòng, Chúa Kitô trên mặt, Chúa Kitô trong miệng, Chúa Kitô trên tay, Chúa Kitô trong óc, Chúa Kitô trên vai...Tóm tắt là những người đầy tràn Chúa Kitô và cho kẻ khác Chúa Kitô” (ĐHV 292). Trải qua bao thế hệ, Kitô hữu chúng ta, qua bí tích Rửa Tội, cũng là những người được Chúa chọn để tiếp nối sống và làm như các tông đồ xưa.


Với Thánh Vịnh giờ đây chúng ta bầy tỏ niềm tin yêu vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính Người sẽ làm cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội đi đến thành toàn. Ngày đó tất những người được Chúa ban ơn cứu độ, từ dân đến vua quan các nước, hết thảy đều phủ phục trước tôn nhan Thiên Chúa dâng lời cảm tạ tôn vinh mà rằng:


Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự


DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF
Download File


Download File


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: