Chúa nói : ”Người mù có thể dẫn người mù được không? Cả hai lại không sa xuống hố ư?” (Lc.6:39) Chúa cũng nói : ”Ta là ánh sáng đến trong thế gian, để bất cứ ai tin vào Ta, thì người ấy sẽ không ở trong tối tăm” (Ga.12:46). Tin vào Đức Kitô là sống như Đức Kitô. Như thế người không tin vào Đức Kitô, tức không sống như Đức Kitô, thì xem như người bị mù mắt linh hồn; họ sống trong tối tăm của thế gian. Mù mắt linh hồn thì làm sao mà đi trên đưòng nhân đức được, huống hồ còn đòi dẫn người khác đi.


Thánh Vịnh giờ đây nói lên hạnh phúc của một người đi trong ánh sáng Đúc Kitô. Người ấy tận hưởng được sự thiện hảo của Thiên Chúa. Người ấy cũng sẵn sàng loan truyền tức dẫn đưa người khác đến với Thiên Chúa. Trọn đời người ấy triển nở xanh tươi bên bờ suối yêu thương ngọt ngào của Thiên Chúa.


Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự


DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF
Download File


Download File


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: