Kết thúc đoạn Phúc Âm kể về biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi, thánh Luca nhấn mạnh rằng trong lúc ba môn đệ đang kinh hoàng, thì “từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.” Như thế Chúa Cha đã hứa cho tất cả những ai biết nghe lời Người Con, thì sẽ được Người Con biến đổi thân xác hèn hạ của họ nên giống như thân xác hiển vinh sáng chói của Ngài.

Lạy Chúa, dõi theo ánh sáng thập giá Chúa, con vác thập giá đời mình mà đi. Chẳng sợ ai, cũng chẳng sợ gì. Con luôn nhớ lời Chúa dậy “Hãy tìm ra mắt Ta” và con biết lúc nào mắt Chúa cũng nhìn theo con. Con tin Chúa yêu con và không bao giờ ruồng rẫy con. Trong ánh sáng Ngài, “con tin con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh”, cõi của sự sống đời đời.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: