Tội lỗi là một bất hạnh lớn nhất của con người! Nhưng thánh Phao-lô lại quả quyết rằng: "Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội." (Rm.5:20) Vì sao thế, vì "Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.” (Tv102:8) Người đến trong thế gian ”không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải.” (Lc.5:32) Lạy Chúa, con là kẻ có tội, tội lỗi muôn vàn, nhưng nghe lời Chúa mà lòng vui mừng biết bao. Chúa ơi, tình yêu và ân huệ Chúa tràn lan trên con như thế, thì chẳng có gì có thể chia cách được Chúa với con nữa. Sức mạnh tình yêu Chúa thực sự lôi cuốn con, buộc con phải dừng bước và quay về cúi đầu tạ lỗi. Ôi lạy Chúa từ bi và hay thương xót, xin tha thứ cho con, xin dậy bảo con đường lối của Chúa, xin tỏ cho con biết thánh ý Chúa trên đời con. Con hân hoan dâng lời chúc tụng!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF


Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tamlinhvaodoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: