Đức Kitô là ”Hoàng Tử Bình An”. Vậy mà có lần Ngài nói: ”Thẩy không đến để đem bình an,nhưng đem sự chia rẽ”. Chúa phải nói như thế là bởi vì, mỗi khi chúng ta nghĩ đến bình an, thường chỉ giản lược trong việc tìm kiếm an ninh cho bản thân để có thể tận hưởng thế gian, hầu quên đi những lo âu vốn hiện hữu trong tâm hồn. Chỉ một mình Chúa mới có thể ban cho ta bình an chân thật, thứ bình an giúp ta đón nhận cuộc sống với đầy đủ vui buồn sướng khổ và không phải lo sợ nỗi gì.


Xét về bản chất, thì bình an của thế gian khước từ thập giá, nhưng bình an của Chúa luôn có thập giá đồng hành. Hai bình an này tự nó chia rẽ nhau. Chúa nhắc đến sự chia rẽ này, để chúng ta biết mà sống kết hiệp mật thiết với Người mỗi ngày một hơn, hầu thoát khỏi những cám dỗ khước từ thập giá. Khước từ thập giá đời mình, chính là từ chối Đức Kitô. Sống đạo mà từ chối Đức Kitô hay sao?


Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự


DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: