Tại tiệc cưới kia, thấy các khách mời dành nhau ghế danh dự, để tỏ ra mình cao trọng, Chúa Giêsu bảo họ : ”Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Ngài cũng bảo chủ nhân rằng: ”Khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó, thì ông có phúc, bởi họ không có gì trả lễ.”


Người biết chọn chỗ thấp nhất thì cũng biết quan tâm đến những người thấp nhất. Người như thế là người khiêm nhường và chỉ có người khiêm nhường mới sống đức ái hết lòng. Người khiêm nhường được Chúa yêu thương và trả lễ họ vào ”ngày những người công chính sống lại”, tức là ngày sau hết.


Hát Thánh vịnh giờ đây, chúng ta ca ngợi lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho hết thẩy mọi đau thuơng, cùng khổ của con người. Chính lòng thương xót của Chúa tỏ bầy một khiêm nhường hoàn hảo nhất.


Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự


DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)


Download File


Download File


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: