Menu 


 Tin mới 


  Đồng hồ 


Trang nhất Tin Tức Giáo hội hoàn vũ 04:58 +07 Thứ hai, 15/08/2022

Bộ Giáo lý Đức tin: Hướng dẫn mục vụ cho Năm Đức Tin

Chủ nhật - 17/06/2012 06:19
Thừa lệnh Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Bộ Giáo lý Đức Tin, được sự đồng thuận của các Bộ thẩm quyền thuộc Tòa Thánh và sự đóng góp của Ủy ban Chuẩn bị Năm Đức Tin, đã soạn thảo bản Hướng dẫn giúp sống thời gian ân sủng này, không loại trừ những sáng kiến được Chúa Thánh Thần khơi lên cho các mục tử và tín hữu khắp nơi trên thế giới.


 

Bộ Giáo lý Đức tin: Hướng dẫn mục vụ cho Năm Đức Tin

16.06.2012
 


 

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Hướng dn mc v cho Năm Đức Tin

 

Dẫn nhập

Ngày 11 tháng Mười 2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành T sc Porta Fidei công bố Năm Đức Tin. Năm Đức Tin s bt đầu vào ngày 11 tháng Mười 2012 để k nim 50 năm lễ Khai mạc Công đồng chung Vatican II và s kết thúc vào ngày 24 tháng Mười Mt 2013, lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ.

m Đức Tin sẽ giúp mi tín hu có cơ hi thun li tìm hiu sâu hơn nn tng đức Tin Kitô giáo là “gặp g mt s kin, gp g mt Người, Đấng m ra mt chân tri mi cho cuộc sng và qua đó đưa ra định hướng dt khoát cho mình” [1]. Nh gp gỡ Đức Giêsu Kitô phc sinh, có th tái khám phá đức tin vi tt c s toàn vn và vẻ rng ngi. “Cũng vy, ngày nay đức Tin là ơn Chúa ban, giúp chúng ta tái khám phá, vun trồng và làm chng v đức Tin”, để Chúa “ban cho mi người chúng ta tn hưởng v đẹp và nim vui được làm người Kitô hu” [2].

Ngày khai mạcm Đức Tin trùng với dp k nim t ơn hai s kin ln mang du n gương mt ca Giáo Hi ngày nay: Kỷ nim 50 năm khai mc Công đồng chung Vatican II là công đồng do Chân phước Gioan XXIII triu tp, và k nim 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (11-10-1992), một cng hiến ln cho Giáo Hi ca Chân phước Gioan Phaolô II.

Theo Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, Công đồng mun “truyn đạt giáo lý tinh ròng và toàn vẹn, không thêm bt chng thay đổi”, c gng làm thế nào để “giáo lý vng bn, bất di bt dch này phi được tôn trng mt cách trung thành, được đào sâu và trình bày sao cho đáp ng được nhng yêu cu ca thi đại chúng ta” [3]. V vn đề này, phn m đầu ca Hiến chế Lumen Gentium rõ ràng đã có một tm quan trng: “Đức Kitô là ánh sáng muôn dân, nên Thánh Công đồng, được quy tụ trong Chúa Thánh Thn, thiết tha mong được soi dn mi người bng ánh quang của Đức Kitô phn chiếu trên gương mt Hi Thánh, bng vic loan báo Tin mừng Phúc âm cho mi th to (x. Mc 16, 15)” [4]. T ánh sáng ca Đức Kitô, Đấng thanh tẩy, soi sáng và thánh hóa trong các c hành Phng v thánh (x. Hiến chế Sacrosanctum Concilium) và với Li Chúa (x. Hiến chế tín lý Dei Verbum), Công đồng mun nói đến bn cht sâu xa ca Giáo Hi (x. Hiến chế tín lý Lumen Gentium) và mối quan hệ của Hi Thánh với thế gii ngày nay (x. Hiến chế mc vụ Gaudium et Spes). Với bn Hiến chế ct tr và các Tuyên ngôn, Sc lnh, Công đồng đối din vi mt s vn đề chính yếu ca thi đại.

Sau Công đồng, Giáo Hi bt tay vào vic đón nhn và áp dng nhng giáo hun phong phú của Công đồng, duy trì tính liên tc đối vi Truyn thng, dưới s hướng dn chắc chn ca Hun quyn. Để thúc đẩy s lĩnh hi Công đồng mt cách đúng đắn, các Đức giáo hoàng đã nhiu ln triu tp Thượng Hi đồng Giám mc [5] được Tôi tớ Chúa, Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lp năm 1965, mang li cho Giáo Hi những định hướng sáng sut qua các Tông hun hu Thượng Hi đồng. Thượng Hi đồng Giám mc sp ti vào tháng Mười 2012 s mang ch đề: Tân Phúc âm hóa nhằm thông truyn đức Tin Kitô giáo.

Ngay từ đầu triu đại giáo hoàng ca mình, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã quyết dn thân làm cho Công đồng được hiu đúng, đẩy lùi s sai trái ca cái gi là “chú gii về tính đứt quãng và s ct lìa”, đồng thi c võ cho điu được ngài gi là “chú giải v s ci cách”, s đổi mi trong kế tha nơi mt ch th duy nht là Hi Thánh được Chúa ban cho chúng ta. Hi Thánh là ch th ln lên trong thi gian, và có sự phát trin, nhưng vn luôn là chính mình, ch th Dân Chúa duy nht đang tiến bước” [6].

Trong chiều hướng va đề cp, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo một mt là “thành qu đích thc ca Công đồng” [7], mt khác giúp cho vic lĩnh hội Công đồng được thun li. Thượng Hi đồng Giám mc ngoi thường vào năm 1985, được triu tp nhm k nim 20 năm bế mc Công đồng Vatican II, đồng thi thực hin vic tng kết s lĩnh hi ca mình đối vi Công đồng, đã đề ngh son thảo sách Giáo lý này nhằm cung cp cho dân Chúa bn Toát yếu toàn b giáo thuyết Công giáo và là bn tham khảo chc chn giúp cho các tài liệu giáo lý ca địa phương. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đón nhn đề ngh này như mt mong mun “đáp ng hoàn toàn nhu cầu tht s ca Giáo hi toàn cu và các Giáo hi địa phương” [8]. Được biên soạn vi s cng tác ca hàng giám mc Giáo hi Công giáo khắp thế gii, sách Giáo lý này thực s nói lên điu có th gi là ‘bn giao hưởng’ ca đức Tin” [9].

Sách Giáo lý bao gồm “c cái mi ln cái cũ” (x. Mt 13, 52), đức Tin cũng vn thế nhưng li là ngun sáng luôn mi mẻ. Nhm đáp ng yêu cu kép này, một mt sách Giáo lý ca Hi Thánh Công giáo dùng lại trình t “cũ”, truyn thng, được sách Giáo lý ca Thánh Piô V s dng, sắp xếp ni dung thành bn phn: kinh Tin kính; Phụng v thánh với các bí tích được trình bày trước tiên; cuộc sng ca người Kitô hữu, bắt đầu t các điu răn; và cui cùng là việc cu nguyn ca người Kitô hữu. Nhưng đồng thi, ni dung li được trình bày theo cách “mi”, nhm trả li nhng thc mc ca thi nay [10]. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo là “khí cụ hu hiu và chính thc nhm phc v s hip thông trong Giáo Hội” và là “chun mc chc chn cho vic giáo dc đức tin”[11]. Nhng ni dung đức Tin được trình bày trong sách này chính là “mt s tng hp mang tính hệ thng và gn bó hu cơ. Qu tht, đây chúng ta thy s phong phú của giáo huấn mà Giáo Hi đã đón nhn, gìn gi và gii thiu trong hai ngàn năm lch sử của mình. T Kinh Thánh ti các Giáo ph, t các bc Thy v thn hc cho đến các Thánh qua các thế k, sách Giáo lý là bản ghi nh vĩnh vin v biết bao cách thức Giáo Hi suy ngm về đức Tin và to s tiến trin trong giáo thuyết, nhm giúp các tín hu được vững vàng trong đời sng đức tin [12].

m Đức Tin mong được góp phn canh tân việc tr v vi Chúa Giêsu và khám phá li đức Tin, để chúng ta, là mi người trong Giáo Hội, biết vui mng làm chng cho Chúa Phc sinh mt cách đáng tin trong thế gii hôm nay, biết ch cho mi người tìm được “ca dn vào đức Tin”. “Cánh cửa” này m rng tm nhìn cho con người hướng v Chúa Giêsu Kitô đang gia chúng ta “mi ngày cho đến tn thế” (Mt 28, 20). Người ch cho chúng ta học biết “ngh thut sng” trong “mi liên h mt thiết vi Người” [13]. “Chúa Giêsu Kitô dùng tình yêu thu hút con người thuc mi thế h đến vi Người: trong mọi thi đại, Người gi Giáo hi đến và trao nhiệm v loan báo Tin Mng, với mt mnh lnh luôn luôn mi m. Vì thế, ngày nay Giáo hi phi dn thân mt cách thuyết phc hơn na cho công cuc Tân Phúc âm hóa, để tái khám phá nim vui vì có đức Tin và tìm li nim hăng say thông truyn đức Tin” [14].

Thừa lệnh Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI [15], B Giáo lý Đức Tin, được s đồng thun của các B thm quyn thuc Tòa Thánh và s đóng góp cay ban Chun b Năm Đức Tin [16], đã son tho bn Hướng dn giúp sng thi gian ân sng này, không loi trừ những sáng kiến được Chúa Thánh Thn khơi lên cho các mc t và tín hu khp nơi trên thế gii.

Những chỉ dẫn

“Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1, 12): li Thánh Phaolô giúp chúng ta hiu đức Tin “trước hết là sự gắn bó mang tính cá nhân của con người với Thiên Chúa; đồng thing là tự nguyn chp nhn tất c chân lý Thiên Chúa đã mc khi” [17]. Đức Tin như nim tin tưởng mang tính cá nhân vào Chúa và đức Tin chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin kính không thể tách ri nhau. C hai cùng hướng v nhau và cần đến nhau. Gia kinh nghiệm sng đức Tin và ni dung đức Tin có mi liên h sâu đậm: đức Tin ca những chng nhân và các tín hu b cm tù vì đức Tin cũng là đức Tin ca các tông đồ và nhng bc tiến sĩ Hội Thánh.

Vì vậy, những hướng dn sau đây chom Đức Tin nhằm thúc đẩy việc gp g Đức Kitô qua các chng nhân đích thc ca đức Tin cũng như vic hiu biết ni dung đức Tin ngày mt hơn. Nhng đề ngh trong bn Hướng dn này được gợi ra như nhng mu hình nhm c võ vic sn sàng đáp li li mi gi ca Đức Thánh Cha sốngm Đức Tin, “thời gian đặc bit ca ân sng”, mt cách trn vn [18]. Nim vui được khám phá li đức Tin cũng s góp phn cng c s hip nht và hip thông giữa các thành phần khác nhau đang làm nên đại gia đình Hi Thánh.

I. cp Giáo Hi hoàn cầu

1. Sự kiện chính ca Giáo Hi vào đầum Đức Tin sẽ là Thượng Hi đồng Giám mc thường k ln th XIII, do Đức Thánh Cha Bênêđictô triu tp vào tháng Mười 2012, vi đề tài Tân Phúc âm hóa nhằm thông truyn đức Tin Kitô giáo. Trong thời gian Thượng Hi đồng nhóm hp, vào ngày 11 tháng Mười 2012, s din ra l Khai mc trng thể Năm Đức Tin, kỷ nim 50 năm ngày khai mạc Công đồng Vatican II.

2. Trong suốtm Đức Tin, nên khích lệ các tín hu hành hương viếng Ngai Tòa Phêrô, để tuyên xưng nim tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, bng cách hip nht vi Đấng ngày nay được kêu gi để cng c anh em mình trong đức Tin (x. Lc 22, 32). Cũng cn khuyến khích nhng cuộc hành hương viếng Thánh Địa, nơi đầu tiên được chng kiến sự hin din ca Chúa Giêsu, Đấng Cu thế, và m Người là Đức Maria.

3. Trong Năm Đức Tin, cũng sẽ sinh ích li nếu biết mi gi các tín hu đem lòng sùng m cách riêng kêu cu cùng Đức M, mu gương ca Hi Thánh, Đấng “đang quy t và phn chiếu nơi mình những đòi hi cao c nht ca đức Tin” [19]. Vì vy, cn khuyến khích mi sáng kiến giúp các tín hu nhn ra vai trò đặc bit ca Đức Maria trong mu nhim cu độ, đem hết tình con tho yêu mến Mẹ và noi theo đức Tin và các nhân đức ca M. Tóm lại, s sinh nhiu ích li nếu t chc được nhng cuc hành hương, các bui cử hành và nhng cuc gp g ti các đền thánh chính dâng kính Đức Mẹ.

4. Ngày Giới tr Thế gii ti Rio de Janeiro vào tháng By 2013 sẽ đem li cho gii trẻ một cơ hi đặc bit được sng nim vui phát sinh t lòng tin vào Chúa Giêsu, và hiệp thông cùng Đức Thánh Cha, trong đại gia đình Hi Thánh.

5. Mong sao sẽ t chc được nhiu hi ngh, hi tho và nhng cuc quy t quy mô ln, kể cả tm mc quc tế, để thúc đẩy vic gp g nhng chng nhân đích thc v đức Tin và việc hiu biết nhng ni dung giáo lý Công giáo. Khi minh chng ngày nay làm thế nào Li Chúa vn tiếp tc phát trin và ph biến, cn đưa ra chng từ cho thấy nơi Chúa Giêsu Kitô “mọi kh đau và khát vng ca tâm hn con người được hoàn tt” [20] và đức Tin “tr thành mt chun mc mi giúp thông hiu và hành động, làm thay đổi toàn th cuc sng con người” [21]. Đặc bit s dành ra một s cuc hi tho cho vic khám phá lại nhng giáo hun ca Công đồng Vatican II.

6. Đối với mi tín hu,m Đức Tin sẽ đem li mt cơ hi tt để hc hi k lưỡng nhng văn kin chính của Công đồng Vatican II và nghiên cu sách Giáo lý ca Hi Thánh Công giáo. Điu này đặc bit có ý nga đối vi các ng sinh đang hướng đến chc linh mc, nhất là trong các năm d b hoc nhng năm đầu hc thn hc, đối vi tp sinh thuộc các Hi Dòng và các Tu đoàn Tông đồ, cũng như đối vi nhng người đang sống thi k th trước khi gia nhp mt Hip hi hoc Phong trào thuc Giáo Hội.

7. Năm Đức Tin sẽ là mt hi thun li để chú tâm hơn na trong vic lĩnh hi các bài ging, các bài giáo lý, những hun t và các phát biu khác ca Đức Thánh Cha. Các mc t, tu và các tín hu giáo dân được mi gọi bắt tay vào vic canh tân nhm gn bó tích cực và thân tình vi giáo hun ca Đấng kế v Thánh Phêrô.

8. Trong Năm Đức Tin, cộng tác với Hi đồng Tòa Thánh c võ s Hip nht các Kitô hu, ước mong có được nhiều sáng kiến đại kết nhm nài xin và thúc đẩy “tiến trình tái lp s hip nhất gia các Kitô hu”, là “mt trong nhng mc tiêu chính ca Thánh Công đồng chung Vatican II” [22]. Đặc bit s t chc mt cuc c hành đại kết trng thể để mi người đã được Ra ti tái khng định nim tin vào Đức Kitô.

9. Sẽ thiết lp mt Ban Thư đặc bit bên cnh Hi đồng Tòa Thánh c võ Tân Phúc âm hóa, nhm phi hợp các sáng kiến khác nhau liên quan đếnm Đức Tin, do các Bộ ca Tòa Thánh xúc tiến, hoc các s kin có mt tm quan trng nht định đối vi Giáo Hội hoàn cầu. Cn kp thi thông báo cho Ban Thư biết v vic tổ chức nhng s kin ni bt, đồng thi Ban Thư ký cũng có th đưa ra nhng gi ý cho những sáng kiến thích hp. Nhân dp này, Ban Thưsẽ m mt trang mạng nhm đưa mi thông tin hu ích, giúp cho việc sngm Đức Tin đạt hiu qu tích cực.

10. Đức Thánh Cha sẽ c hành Thánh l bế mcm Đức Tin, mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ tr. Trong Thánh l s long trng tái tuyên xưng đức Tin.

II. Ở cp Hi đồng Giám mc [23]

1. Các giám mục là nhng người có nhiệm v riêng bit là thy dy và là “s gi ca đức Tin”, vì thế các Hi đồng Giám mc cn dành mt ngày suy tư v đức Tin, v vic làm chứng cho đức Tin ca mi người và v vic thông truyn đức Tin cho thế hệ trẻ [24].

2. Khuyến khích vic tái bn các Văn kin ca Công đồng Vatican II, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, bản Toát yếu giáo lý dưới hình thc các n phm b túi giá r, đồng thời dùng các phương tin đin t và công ngh hin đại để ph biến rng rãin.

3. Khuyến khích dch các Văn kin ca Công đồng Vatican II, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo sang những ngôn ng chưa có bn dch các tài liu này. Khuyến khích những sáng kiến nhm giúp đỡ bác ái cho vic dch thut các văn kin ti các xứ truyền giáo và ti những Giáo Hội địa phương không đủ kh năng cho chi phí chuyển ng. Vic này cn được đặt dưới s hướng dn ca Bộ Loan báo Tin Mng cho các Dân tộc.

4. Các mục t nên hết sc c võ vic s dng ngôn ng mi ca truyn thông, khuyến khích sử dng truyn hình, phát thanh, đin nh, xut bn sách báo - mc độ đại chúng, dễ ph biến- hướng vào đề tài đức Tin, nhng nguyên lý và ni dung đức Tin, cũng như tm ý nghĩa quan trng đối vi Giáo Hi ca Công đồng Vatican II.

5. Các thánh và các chân phước là nhng chứng nhân đích thc ca đức Tin [25]. Các Hi đồng Giám mc nên s dng các phương tin hin đại ca truyn thông xã hi, giúp cho các tín hữu được hiu biết hơn na v các v thánh ca nước mình.

6. Thế giới ngày nay nhy bén v mi quan h gia đức Tin và nghệ thut. Do đó đề nghị các Hội đồng Giám mc vn dng thích hp ngun di sn ngh thut ti địa phương thuộc trách nhim mc v ca mình, đồng thi vi s hp tác đại kết, để hướng vào việc ging dy giáo lý.

7. Các nhà giáo dục đang tham gia ging dy tại các trung tâm nghin cu thn hc, các trường đại hc Công giáo được mi gi đưa vào ni dung ging hun tm quan trng và những liên quan mt thiết ca Giáo lý Hội Thánh Công giáo đối vi môn mình ph trách.

8. Với sự giúp đỡ ca các nhà thn hc và các tác giả có thm quyn, nên son nhng tài liệu làm vic mang tính cht h giáo (x. 1P 3, 15). Nh đó các tín hu có thể trả li hu hiu hơn nhng vn đề đặt ra cho h trong nhng môi trường văn hóa khác nhau, liên quan đến s thách thc ca các giáo phái, các vấn đề v thế tc hóa, về ch nghĩa tương đối, nhng thc mc do mt não trng đang đổi khác; đặc biệt, ngày nay não trng y cho rng ch có nhng khám phá khoa hc và công nghệ mới đáng tin” [26], cũng như nhng khó khăn đặc thù khác.

9. Khuyến khích việc xem li các sách Giáo lý địa phương và các tài liu giáo lý khác được dùng ti các Giáo Hi địa phương, nhm bo đảm s phù hp hoàn toàn với sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo [27]. Trong trường hp sách Giáo lý địa phương hoc các tài liệu giáo lý không hoàn toàn phù hp vi sách Giáo lý chung hoặc có nhng thiếu sót, cn phi được biên son li, da theo bn mu và s giúp đỡ ca các Hội đồng Giám mc khác vn đã biên son các tài liu này mt cách cn thận.

10. Cần cộng tác vi B Giáo dục Công giáo, nơi có thm quyn, để minh xác các ni dung trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo được dùng trong bn Ratio (Quy chế) v vic đào tạo linh mc và trong chương trình ging dy thn hc.

III. Ở cp giáo phận

1. Mong sao, mỗi giáo phn cũng sẽ t chc trng th l khai mc và bế mcm Đức Tin, để “tuyên xưng niềm Tin vào Chúa Phc sinh ti các nhà th chính tòa cũng như ti các nhà thờ giáo xứ trên toàn thế gii” [28].

2. Năm Đức Tin cũng là cơ hi thích hp cho các giáo phn trên khp thế giới t chc một ngày hc hi v sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, đặc bit mi các linh mc, tu sĩ và giáo lý viên tham dự ngày hc hi này. Nhân dp này, các giáo phn Công giáo Đông phương, chẳng hn, nên quy t các linh mc để nêu lên các chng t v một nim Tin duy nhất vào Đức Kitô qua nhng kinh nghim đặc thù và qua truyn thng phng v ca mình. Cũng vy, các giáo hi tr trung trong các min truyn giáo cũng được mi gọi đưa ra mt chng t mi m v nim vui Đức Tin ca riêng mình.

3. Mỗi vị giám mục nên dành mt Thư mc v viết v đức Tin, da vào hoàn cnh mc v cụ thể liên quan đến các tín hu được trao phó cho mình, trong đó nhc li tm quan trọng ca Công đồng Vatican II và sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo.

4. Dưới sự dn dt ca Đức giám mục giáo phn, mi giáo phn nên t chc nhng bui dy giáo lý dành cho giới tr cũng như cho nhng ai đang đi tìm ý nghĩa cho đời mình, để nhng người tham d nhn ra được v đẹp đức Tin ca Giáo Hi, đồng thi nên tổ chc nhng cuc gp g các chng nhân đức tin có uy tín.

5. Năm Đức Tin cũng là cơ hi thích hp để xem xét vic lĩnh hi Công đồng Vatican II và Giáo lý Hội Thánh Công giáo trong đời sng cũng như trong vic thc thi s v ca tng Giáo hi ti địa phương, nht là trong lĩnh vc dy Giáo lý. Để thc hin điu này, mong rng, được s h tr ca Ban Giáo lý trc thuc Hi đồng Giám mc, các Ban Giáo lý ca Giáo phận s có nhng n lc mi trong vic đào to giáo lý viên v ni dung đức tin.

6. Trong Năm Đức Tin, việc thường hun dành cho hàng giáo sĩ nên đặc bit tp trung vào các văn kin Công đồng Vatican II và sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo và trình bày các đề tài, chng hn như: “Loan báo Đức Kitô Phc sinh”, “Giáo Hội, bí tích cu độ”, “S mng truyn giáo trong thế gii ngày nay”, “Tin và không tin”, “Đức Tin, đại kết và đối thoi liên tôn”, “Đức Tin và sự sng đời đời”, “Hiu thế nào v ci t và tiếp ni truyn thng”, “Giáo lý của Hi Thánh trong trách v mc v thường xuyên”.

7. Ước mong các giám mục giáo phn t chc nhng bui cử hành thống hi, nht là vào Mùa Chay, để xin Chúa tha th ti li, đặc bit ti nghch li đức Tin.m Đức Tinng là thi gian thích hợp để đến vi Bí tích Hòa gii mt cách xác tín hơn và thường xuyênn.

8. Khuyến khích gii hc thut và văn hóa hướng đến nhng cơ hi mi, mang tính sáng tạo, cho cuc đối thoi gia đức Tin và lý trí, qua vic t chc nhng hi nghị chuyên đề, tho lun và nhng ngày hc hi, đặc bit ti các trường đại hc Công giáo, nhằm cho thy “gia đức Tin và khoa hc đích thc không thể có bt kỳ xung đột nào, bi c hai, dù đi trên nhng con đường khác nhau vn hướng đến chân lý” [29]

9. Cần thúc đẩy nhng cuc gp g nhng người “tuy không nhìn nhn mình có ơn đức Tin, nhưng vn chân thành tìm kiếm ý nghĩa ti hu và s tht cuối cùng v hin hu của mình và v thế gii” [30] như hình thc gp g đối thoi Sân Chư dân theo sáng kiến của Hi đồng Tòa Thánh v Văn hóa.

10. Năm Đức Tin là dịp để lưu tâm hơn na đến các trường Công giáo, nơi đem li cho hc sinh mt chng từ sống động v Chúa và là nơi trau di đức Tin ca các em vi nhng công c dy Giáo lý hữu hiu, chng hn như Toát yếu Giáo lý Hi Thánh Công giáo hoặc Youcat – Giáo lý giới trẻ.

IV. Ở cp giáo x, cộng đoàn, hip hi và phong trào

1. Mọi tín hữu được mi gi chuẩn bị Năm Đức Tin bằng cách chuyên chú đọc và suy ngm T sc Porta Fidei (Cánh cửa đức Tin) của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

2. Năm Đức Tin “s là mt cơ hi thích hp để tăng cường vic cử hành đức Tin trong phng vụ, nht là trong phép Thánh Th” [31]. Trong phép Thánh Thể, mu nhim đức Tin và nguồn mch phát sinh tân Phúc âm hóa, đức Tin ca Hi Thánh được công b, cử hành và được thêm sc mnh. Mi tín hu được mi gi tham d bí tích Thánh Thể một cách ý thc, tích cc và sinh ơn ích, để tr nên nhng chng nhân đích thc của Chúa.

3. Các linh mục cn chăm chú nghiên cu các văn kin ca Công đồng Vatican II và Giáo lý Hội Thánh Công giáo, áp dụng vào mc v giáo x: dy giáo lý, ging thuyết, dn mình c hành các bí tích; cũng như đề ra chu k các bài giảng v đức Tin hoc v mt s khía cnh cụ thể, chng hn như: “Gp g Đức Kitô”, “Nhng ni dung cơ bn ca kinh Tin kính”, “Đức Tin và Giáo Hi” [32].

4. Các giáo lý viên cần khai thác hơn na giáo thuyết phong phú ca sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, đồng thi dưới s hướng dn ca cha s, giúp các nhóm tín hu đọc và cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa ca văn kin quý báu này, để hình thành nhng cng đoàn đức Tin nhỏ, làm chng v Chúa Giêsu.

5. Mong sao các giáo xứ có thêm sáng kiến mi nhm ph biến và phát hành sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo hoặc nhng ngun tài liu khác thích hp vi các gia đình, tht s là Giáo Hi tại gia và là nơi đầu tiên thông truyn đức Tin, vào nhng dp như Làm phép nhà, Rửa ti người ln, Thêm sc, Kết hôn. Như vy s góp phần tuyên xưng đức Tin và giúp hiểu sâu thêm Giáo lý Công giáo “ngay dưới mái nhà ca chúng ta, bên nhng người thân yêu trong gia đình chúng ta, để mi người cm thy s đòi hi cp thiết phi hiu biết hơn na v đức Tin và truyn li đức Tin y cho các thế hệ mai sau” [33].

6. Cần cổ võ các chương trình truyn giáo và các sáng kiến khác trong giáo x cũng như tại nơi làm vic, để giúp giáo dân tái khám phá hng ân đức Tin đã lãnh nhn khi chịu phép Ra ti và trách nhim làm chng nhân đức Tin, vi ý thức ơn gi Kitô hữu “t bn cht chính là ơn gi làm tông đồ” [34].

7. Trong Năm Đức Tin, tu sĩ các Hi dòng và hi viên các Tu đoàn tông đồ được mi gọi dn thân vào công cuc tân Phúc âm hóa qua vic gn bó mt thiết hơn na vi Chúa Giêsu, theo đặc sng riêng ca mình và trung thành vi Đức Thánh Cha cũng như vi giáo lý đúng đắn.

8. Trong Năm Đức Tin, các cộng đoàn chiêm nim s đặc bit cu nguyn cho Dân Chúa biết canh tân đức Tin và đẩy mnh vic thông truyn đức Tin cho các thế h trẻ.

9. Các hội đoàn và phong trào được mi gi có nhng sáng kiến c th, nh đặc sng riêng của mình và cng tác vi các v mc t, để đóng góp vàom Đức Tin, sự kin trng đại ca Hi Thánh. Các cng đoàn mi và các phong trào cn biết dùng những phương thế thích hp nht để làm chng cho đức Tin mt cách sáng to và qung đại.

10. Mọi tín hữu, được mi gi canh tân ơn đức Tin đã lãnh nhn, cn n lc thông truyn kinh nghiệm sng đức Tin và thc thi bác ái [35], bng cách đối thoi vi các anh chị em ca mình, gm tín hu thuc các Giáo Hi Kitô khác, tín đồ ca các tôn giáo, những người không tin hoc nhng người không quan tâm. Như vy, hy vọng toàn dân Kitô giáo s bt đầu vic truyn giáo hướng đến nhng người mình cùng sống và cùng làm vic, vì biết rng h “cũng được đón nhn s đip cu độ dành cho mọi người” [36].

Kết luận

Đức Tin là “người bn đồng hành sut đời, đem li mt cái nhìn luôn mi m để nhn ra những k công Chúa đang thc hin cho chúng ta. Nhm đến vic nm bt nhng du chỉ thi đại hin nay ca lch s, đức Tin thúc đẩy mi người chúng ta tr thành dấu ch sng động v s hin din ca Đấng Phc sinh trong thế gii” [37]. Đức Tin là hành động ca cá nhân đồng thi cũng là ca cng đoàn: đó là ơn Chúa ban, ơn được sng trong sự hip thông ln lao ca Hi Thánh và phi được thông truyn cho thế gii. Ước mong mi sáng kiến dành chom Đức Tin sẽ giúp mi người vui mừng khám phá li đức Tin và canh tân vic làm chng cho đức Tin. Nhng hướng dn được trình bày đây nhm mi gọi mi thành phn dân Chúa hãy bt tay làm cho Năm Đức Tin tr thành mt cơ hi đặc bit để chia s điu quý giá nht mà người Kitô hu có được: Đức Kitô Giêsu, Đấng Cu chuc loài người, Vua vũ trụ, “Đấng khai m và kin toàn đức Tin” (Dt 12, 2).

Rôma, tại tr s B Giáo lý Đức Tin, ngày 6 tháng Giêng 2012, l Chúa Hin Linh.

Hồng y William Levada

Bộ trưởng

Luis F. Ladaria, S.J.

Tổng Giám mc hiu tòa Thibica

Thư

––––––––––––––––––––––––––––

.(Bản dịch Vit ng: Đức Thành)

 Bộ Giáo lý Đức tin
Nguồn tin tứcWeb : giaophanvinh.net


(Nguồn: WHĐ)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  Một ít về nhạc đoàn 

Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh là một tổ chức có mặt và thọ nhiều năm nhất của Giáo Hội Việt Nam, trong bối cảnh thiếu thốn, những bài Thánh ca thực sự bằng tiếng Việt, Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh đã ra đời vào tháng 7 năm 1945 tại Giáo xứ Sở Kiện
Đọc thêm


  Hạnh tích các Thánh 

Khi A-nê bị dẫn tới bàn thờ để dâng hương cho nữ thần ngoại giáo Minerva ở Rô-ma, Thánh nữ chỉ mới lên mười hai tuổi. Nhưng A-nê đã dâng đôi tay của mình cho Chúa Giê-su rồi làm dấu Thánh Giá.
Đọc thêm


  Đăng nhập 


  Thống kê 

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 422

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19377

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1937548


  Danh mục Thánh nhạc