50. GỪNG RA QUẢ TRÊN CÂY

50. GỪNG RA QUẢ TRÊN CÂY
50. GỪNG RA QUẢ TRÊN CÂYCó người phương nam cả đời chưa thấy củ gừng sống, khi nhìn thấy củ gừng sống thì nói:

- “Củ gừng này ra quả ở trên cây”.

Người ta nói với anh ta:

- “Không phải, củ gừng này lớn lên là từ trong đất ấy mà”.

Người phương nam nói:

- “Chúng ta tìm mười người làm chứng, tôi đem con lừa đang cỡi đây đánh cược với ông”.

Thế là cả hai hể gặp người thì hỏi, khi hỏi đã đủ mười người, thì tất cả đều nói: “Gừng thì lớn lên ở trong đất”.

Người phương nam biến sắc mặt, nhưng vẫn còn nói:

- “Con lừa coi như là của ông, nhưng củ gừng sống vẫn là ra quả ở trên cây !”

(Tuyết Đào tiểu thuyết)

Suy tư 50:

Cãi chày cãi bướng là biết mình sai mà vẫn cứ cãi, cãi cọ hoài rồi thì sinh ra nóng giận, nóng giận thì sinh ra chửi rủa và có khi đánh nhau vỡ đầu nát óc, đó là do kiêu ngạo mà ra.

Kiêu ngạo là biết mình sai nhưng không chấp nhận sai, biết mình làm được nhưng không chịu làm để khi người khác làm thì chê bai phê bình; khiêm nhượng là biết mình làm được thì nói làm được và làm ngay, biết mình không phải thì nói không phải và vui vẻ học hỏi. Kiêu ngạo thì có thái độ “em chả” và bộ mặt thách thức, khiêm nhượng thì có thái độ vui vẻ và thành tâm...

Người kiêu ngạo biết mình thua cược nhưng vẫn cứ cãi là củ gừng ra quả ở trên cây, và đó là nguyên nhân để mọi bất hòa, ghen ghét, chỉ trích, nói xấu và tội ác có cơ hội tồn tại trong cộng đoàn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

------------
Nguồn Website Viecatholic