BA CÁI KHÔNG CẦN

BA CÁI KHÔNG CẦN


Có một ông huyện đã già, trước cổng huyện phủ có viết ba chữ thật lớn:
- “Ba cái không cần.“
Rồi lại viết mấy chữ chú thích phía dưới:
- “Một, không cần tiền; hai, không cần quan; ba, không cần mệnh”.
Buổi sáng ngày hôm sau, ông ta đi quan sát thì thấy có thêm mấy chữ chú thích bên dưới, mỗi hàng viết thêm hai chữ: “Một, không cần tiền” phía dưới viết thêm “quá ít”; “Hai, không cần quan”, phía dưới thêm “quá nhỏ”; “Ba, không cần mệnh”, phía dưới viết thêm “quá già”.
Lão huyện lịnh điên cả cái đầu.
(Tiếu Tiếu lục)
 
Suy tư 32:
Ở đời, con người ta đâm chém nhau, gây ra chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng, thù hận.v.v...thì cũng đều do tiền, chức tước và tham sống sợ chết mà ra cả, cho nên khi viết “ba không“ tổ bố dán trước cửa thi chẳng có “ma“ nào tin cả...
Cái mà con người ta mê nhất chính là tiền, cái mà con người ta đeo đuổi cho bằng được là chức quyền danh vọng, cái mà con người ta sợ nhất là chết, vậy mà ông lão quan lại công khai tuyên bố “không thèm“ thì quả là một vị thánh sống vậy.
Thiện chí của người hoàn lương thường bị mọi người hiểu lầm, bởi vì con người ta thường hay có thành kiến với người lầm lỡ và với người tội lỗi...
Chỉ có những người hoàn lương mới hiểu được tâm trạng của người hoàn lương mà thôi, mà tất cả chúng ta đều là những tên tội lỗi hoàn lương và được hồng ân của Thiên Chúa tha thứ đón nhận, vậy thì tại sao chúng ta không chấp nhận người anh em chị em đang muốn hoàn lương làm lại cuộc đời như chúng ta?
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Nguồn Website Vietcatholic