CỘT NHÀ MỐI ĂN

CỘT NHÀ MỐI ĂN

Trong phòng khách còn có khách ngồi, nhưng chủ nhà lại lo cho mình nên chuồn vào trong ăn cơm.

Khách ở bên ngoài lớn tiếng nói:

- “Đáng tiếc, đáng tiếc, cái phòng khách đẹp vậy mà các cột đều để mối ăn nát”.

Chủ nhân nghe được, vội vàng chạy ra hỏi:

- “Ở đâu?”

Khách trả lời:

- “Con mối ăn ở bên trong, bên ngoài làm sao biết được?”

(Tiếu Đảo)

Suy tư 17:

Có những cột nhà chạm trổ rất đẹp nhưng bị mối mọt ăn bên trong mà không ai biết, nên nhà sập lúc nào không hay; có những cái ghế xem ra chắc chắn, nhưng khi ngồi lên thì sụm ba chè, vì bị mối mọt ăn bên trong không ai biết.

Có những người vẻ bên ngoài thì đạo mạo, nhưng bên trong thì đầy mưu mô xảo quyệt; có những người bên ngoài nói cười xởi lởi, nhưng bên trong thì nhỏ nhen ích kỷ; có những người bên ngoài thì anh anh em em ngọt xớt, nhưng bên trong thì không ưa nhau chút nào. Đó là những mối mọt của tâm hồn.

Thời nay dù cho mối mọt ăn chỗ nào bên trong cây cột nhà, thì người ta vẫn có thể dùng máy móc kỹ thuật để biết nó và diệt nó; nhưng thời nay dù cho khoa học phát triển đến sao Hỏa sao Kim, thì người ta cũng không thể dò biết tấm lòng ích kỷ, mưu mô, ghen ghét.v.v...của con người nó sâu rộng bao nhiêu, để đề phòng và chữa trị !

Người Ki-tô hữu có một cách để chữa mối mọt tâm hồn, đó là luôn xét mình mỗi ngày dưới ánh sáng Lời Chúa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

Nguồn Website Vietcatholic