KHÔNG GIỐNG CON CHÁU

KHÔNG GIỐNG CON CHÁU

Có một quan sứ đào một cái hồ bên nhà và nuôi rất nhiều loại chim, nào là chim hạc, chim bồ nông, gà gô xanh, gà gô trắng.v.v...cần có loại nào thì cũng có, nếu có người đến tham quan, thì tất cả chim to chim nhỏ đều được lùa ra.

Một hôm, có người ngoài tộc đến, vì không biết tên của các loại chim nên chỉ con chim hạc và nói với người chăm nom chim:

- “Con này là chim gì?”

Người chăm sóc chim đánh lừa ông ta:

- “Đây là con chim vịt mỏ nhọn.”

Người ấy lại hỏi con bồ nông thì người chăm sóc chim lại nói dối:

- “Đây là con của con chim vịt mỏ nhọn ấy”.

Lại hỏi gà gô xanh, người chăm nom chim lại đánh lừa nói:

- “Đây là cháu của con chim vịt mỏ nhọn ấy”.

Hỏi đến con gà gô trắng thì người ấy lại bị lừa dối:

- “Đây là chắt của con chim vịt mỏ nhọn ấy”.

Người ngoài tộc ấy thở một hơi tiếc rẻ nói:

- “Cái dáng con chim vịt này rõ ràng là dài, nhưng con cái cháu chắt của nó không đời nào giống đời nào cả”.

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 37:

Người ta thường nói “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, vậy mà cháu chắt mấy đời của con chim vịt mỏ nhọn lại chẳng giống nhau chút nào, không giống nhau là vì nó không cùng một loại, nhưng cái quan trọng nhất khiến chúng nó không giống nhau là vì lời nói dối trá của người nuôi chim.

Lời dối trá có hại rất to lớn, mà cái hại to lớn nhất mà chúng ta có thể thấy được là khi nguyên tổ chúng ta nghe lời dối trá của ma quỷ, để rồi con cháu sau này phải khổ cực phần hồn cũng như phần xác.

Thông thường thì người ta ai cũng đều biết người Ki-tô hữu thì không nói dối, cho nên họ thường hay tin những lời của người Ki-tô hữu nói, cho nên lời nói dối của người công giáo thì tội sẽ nặng hơn những người khác, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã dạy: có thì nói có, không thì nói không, thêm điều bịa đặt là chuyện của ma quỷ...

Người đi tham quan bầy chim tin vào lời nói dối của người chăm nom bầy chim, mà hiểu lầm bầy chim nước là cùng một tổ một giống mà ra; cũng vậy, khi người Ki-tô hữu nói dối thì cũng làm cho người khác hiểu lầm rằng Đức Chúa Giê-su dạy họ nói dối, đó là một tai hại không thể lường được.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Nguồn Website Vietcatholic