Tôi vẫn còn mù tịt về Thánh Thần

Tôi vẫn còn mù tịt về Thánh Thần


Tôi vẫn còn mù tịt về Thánh Thần


Lung Linh

Trích Tin mừng Gioan Chủ nhật 6 Phục Sinh năm A:
Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.

Còn anh em biết Người,
vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. (Ga 14:17)
Thần Khí còn được gọi là Thánh Linh, Thánh Thần..
Chúng tôi biết Thánh Thần không?
Trả lời ngay lập tức: Biết chứ, thừa biết mà…
Chúng tôi thuộc nằm lòng điều Giáo lý dạy: Thánh Thần là ngôi thứ Ba, Thánh Thần thánh hóa.
Một ngày làm dấu Thánh Giáít là vài lần: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần…
Nhưng chúng tôi THỰC SỰ biết Thánh Thần không?
Chà, chắc phải suy nghĩ 15 phút….
Lời Thầy Giêsu giúp tôi trả lời chính xác:
Muốn thực sự biết Thánh Thần thì điều kiện đầu tiên là phải cảm nhận được:
Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. (Ga 14:17)
Tôi đã cảm nghiệm Thánh Thần đang sống trong tôi chưa nhỉ?
Nếu chưa… tôi vẫn còn mù tịt về Thánh Thần…
Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng tôi:
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? (1Cr 3:1)
Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. (1Cr 6:19)
Chắc là tôi phải dành ít là 6 tháng để nghiền ngẫm miên man lời nhắc nhở của thánh Phaolô này mới mong cảm nhận được Thánh Thần trong mình
Nếu KHÔNG quyết tâm kiếm tìm, dù tôi hát đi hát lại cả trăm lần:
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con…
Thánh Thần vẫn mãi mãi như là một thi sĩ chứa chan lãng mạn, chỉ thăm viếng hồn tôi trong vài tích tắc …
rồi vội vàng ngao du sơn thủy, đi mây về gió trên vùng trời non xanh nước biếc đầy thơ mộng!!!
Kết quả thực đáng buồn: Tôi vẫn còn mù tịt về Thánh Thần!!!