VỢ BIẾN THÀNH THIẾP

VỢ BIẾN THÀNH THIẾP

 
Có một phụ nữ tính hay ghen ghét nhưng lại thông minh, mỗi khi nghe chồng nói đến chuyện kiếm tiểu thiếp (vợ bé) thì bà ta nói:

- “Gia cảnh của ông nghèo khó, tiền đâu mà đi mua vợ bé chứ? Nếu ông có tiền thì tôi bằng lòng”.

Không lâu sau, ông chồng bèn đi mượn tiền của người quen ở đó, về nhà nói với vợ:

- “Tiền đây nè, xin cho tôi cưới vợ bé”.

Bà vợ lấy tiền bỏ vào trong tay áo của mình, quỳ xuống lạy và nói:

- “Hôm nay tôi tình nguyện làm vợ bé, tiền này coi như là mua tôi vậy !”

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 7:

Người có tính ghen ghét nhưng lại thông minh thì thường là xảo trá gian ngoa, bởi vì người thông minh mà không có đạo đức thì là người nguy hiểm cho xã hội.

Có những giáo dân rất thông minh nhưng lại hay chỉ trích người khác, thế là sự thông minh của họ thiếu một điều quan trọng là tại sao không cầu nguyện mà lại đi chỉ trích, bởi vì thông minh mà thiếu vắng ân sủng của Thiên Chúa thì trở thành kiêu ngạo và là mầm mống của những phản loạn.

Có một vài cha phó năng nổ làm việc nhưng lại có thành kiến với một vài giáo dân trong giáo xứ, nếu được cha sở phân công tham gia các hoạt động nhưng mà nếu có những giáo dân mà ngài không thích ấy cũng tham gia, thì ngài sẽ từ chối sự phân công của cha sở, các cha phó này đều là những nguyên nhân gây mầm chia rẽ trong giáo xứ, bởi vì năng nổ kiểu này không do đạo đức nhiệt thành mà có, nhưng là vì kiêu ngạo và vì bản thân muốn được nổi tiếng mà ra...

Từ vợ qua thiếp chỉ cách nhau có một tờ giấy bạc vì lòng tham, nhưng từ thiếp qua vợ chính thì chỉ cách nhau cả một tấm lòng yêu thương.

Ai có tai thì nghe, có trí thì suy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
 
Nguồn wbsite Vietcatholic