Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN Lễ Chúa Ba Ngôi, Dan3

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN Lễ Chúa Ba Ngôi, Dan3
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN Lễ Chúa Ba Ngôi Dan3

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF