Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA Giáng Sinh lễ lúc rạng đông 25.12, T:96

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA Giáng Sinh lễ lúc rạng đông 25.12, T:96
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
Giáng Sinh Lễ Lúc Rạng Đông 25.12, T:96

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF