XIN KIẾP SAU THÀNH PHỤ THÂN

XIN KIẾP SAU THÀNH PHỤ THÂN

Có một chủ nợ kêu tất cả những người mắc nợ ông ta đến và dặn dò:

- “Các ông ai chưa trả hết nợ cho ta, thì có thể thề với ta và nói rõ ràng là kiếp sau phải trả nợ như thế nào, thì ta sẽ đốt tất cả các giấy nợ để khỏi phải trả”.

Người mắc nợ ít nói:

- “Tôi nguyện kiếp sau sẽ biến thành ngựa cho ông chủ cưỡi để trả nợ.”

Chủ nợ gật đầu đem giấy nợ đốt đi.

Người mắc nợ tương đối nhiều nói:

- “Tôi nguyện kiếp sau biến thành con trâu.”

Chủ nợ cũng gật đầu.

Người mắc nợ nhiều nhất nói:

- “Tôi nguyện kiếp sau biến thành phụ thân.”

Chủ nợ nghe xong thì giận dữ, người ấy vội vàng giải thích:

- “Tôi mắc nợ quá nhiều, không thể biến thành trâu thành ngựa mà có thể trả nợ được, cho nên tôi mới tình nguyện biến thành phụ thân của ngài, làm quan lớn, tiền bạc vào như nước, lưu lại hàng vạn tài sản để ngài dùng, như thế không phải là có thể trả hết nợ cho ngài sao?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 3:

Ở đời ai cũng có mắc nợ nhau: nợ vật chất và nợ tinh thần, cả hai đều phải trả ngay đời này hoặc phải trả đời sau.

Nợ trả đời này thì khỏi phải trả đời sau.

Nợ vật chất thì có thể trả ngay được, nhưng nợ tinh thần thì khó mà trả ngay được, vì con người ta ai cũng có tính kiêu ngạo và tự ái…dỏm, nên thường không muốn hạ mình xin lỗi người khác.

Nợ tinh thần là: vu oan giá họa làm mất tiếng tốt của người khác, lỗi đức công bằng với tha nhân, nói xấu làm mất danh dự của người khác, làm tổn thương tâm hồn của người khác bằng lời nói hoặc hành vi của mình.v.v…và còn nhiều điều khác nữa, mà đôi khi, chúng ta không để ý đến vì đã có “thói quen” mắc nợ tinh thần.

Người Ki-tô hữu đều biết rõ mắc nợ ai thì phải trả, dù là nợ vật chất hay nợ tinh thần, đời này trả một nhưng đời sau thì phải trả gấp trăm ngàn lần, nhất là nợ tinh thần làm thương tổn đến người khác.

Ai cố tình không muốn trả nợ thì hãy nhìn lên Thánh Giá có Đức Chúa Giê-su, vì tội lỗi chúng ta mà Ngài phải trả giá nợ rất đắc, đó là chết cách nhục nhã trên cây thánh gía như tên trộm cướp, để cứu chuộc chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Nguồn Website Vietcatilic