3 phút Thánh Vịnh CN27c Mùa Thường Niên 2019

3 phút Thánh Vịnh CN27c Mùa Thường Niên 2019
Ban Thánh Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video CN 27 C Mùa Thường Niên 2019 Và bài đáp ca của LM La Thập Tự
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 27 C Mùa Thường Niên 2019

 
Đáp Ca

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

Download File MP3

Download File PDF

Download File PDF 27TNC