Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 5c Phục sinh, Tv144

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 5c Phục sinh, Tv144
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 5c Phục Sinh, Tv.144

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Alleluia
 

Download File MP3

Download File PDF