Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA Chúa Giêsu lên trời, TV.46

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA Chúa Giêsu lên trời, TV.46
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN Chúa Giesu lên trời, Tv.46

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF