TRÌNH DIỄN THÁNH CA GIÁNG SINH 2019

TRÌNH DIỄN THÁNH CA GIÁNG SINH 2019
Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN HIỂN, Đoàn Viên Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh định cư Canada cùng với các bạn nam nữ ờ Canada thành lập Ca Đoàn thánh Giuse, trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh 2019 tại Giáo xứ St. Rose of Lima ở Scarborough, thuộc Tổng Giáo Phận Toronto.

TRÌNH DIỄN THÁNH CA GIÁNG SINH 2019.

Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN HIỂN, Đoàn Viên Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh định cư Canada cùng với các bạn nam nữ ờ Canada thành lập Ca Đoàn thánh Giuse, trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh 2019  tại Giáo xứ St. Rose of Lima ở Scarborough, thuộc Tổng Giáo Phận Toronto.

Theo đây là 2 bài Thánh Ca do Nhạc Sĩ Nguyển Văn Hiển Ca Trưởng cùng với các bạn trình diễn 2 bài Thánh Ca : Đêm nay tầng xanh và Chúa đã ra đời.

Trân trọng giới thiệu mọi người nghe nhìn video thưởng thức.